Ändrad användning

Ändrad användning av kontor till bostäder i Hylte kommun.

Uppdrag: Projektledare och Kontrollansvarig enl PBL

Rivning och nybyggnation

Rivning och nybyggnad av hembygdsparken i Markaryds Kommun

Uppdrag: Projekteringsledning, projektledare samt kontrollansvarig enl PBL.

Nybyggnation 

Nybyggnad av kontor i Laholms Kommun

Uppdrag: Projekt & byggledare och Kontrollansvarig enl PBL

Ändrad användning

Ändrad användning av kontor till bostäder i Hylte kommun.

Uppdrag: Projektledare och Kontrollansvarig enl PBL

Rivning och nybyggnad

Rivning och nybyggnad av hembygdsparken i Markaryds Kommun

Uppdrag: Projekteringsledning, projektledare samt kontrollansvarig enl PBL.

Nybyggnation 

Nybyggnad av kontor i Laholms Kommun

Uppdrag: Projekt & byggledare och Kontrollansvarig enl PBL

Nybyggnation

Nybyggnad av lagerlokaler i Halmstad kommun.

Uppdrag: Kontrollansvarig enligt PBL (KA)

Totalrenovering

Tillbyggnad och totalrenovering av villa i Mellbystrand, Laholms kommun.

Uppdrag: Projekt- och byggledning samt kontrollansvarig enligt PBL

Nybyggnation 

Nybyggnad av villa med garage i Mellbystrand, Laholms kommun.

Uppdrag: Kontrollansvarig enligt PBL

Nybyggnation

Nybyggnad av enbostadshus med tillhörande garage i Öringe, Laholms kommun. 

Uppdrag: Kontrollansvarig enligt PBL

Nybyggnation

Nybyggnad av lagerlokal i Laholms kommun.

Uppdrag: Byggarbetsmiljösamordnare (Bas-P och Bas-U).

Nybyggnation

Nybyggnad av villa i Mellbystrand, Laholms kommun.

Uppdrag: Kontrollansvarig enligt PBL